• FOTO: Hans E. H. Jacobsen

Avventer rapport fra de sakkyndige