• Aktor, statsadvokat Monica Furustøl, ba Stavanger tingrett dømme 25-åringen til ti års forvaring med en minstetid på seks år og åtte måneder. FOTO: Kristian Jacobsen

Ba om ti års forvaring for mordbranntiltalt

Aktor mener at samfunnet må vernes mot nye forbrytelser fra Hundvåg-mannen (25).