• Her, rett bak Essostasjonen på Bryne ligg alt godt til rette for at det kan bli eit fuglekikkingseldorado. FOTO: Reidun Gudmestad

Bak her er eit fugleeldorado

Rett bak Essostasjonen på Bryne ligg naturperla og berre ventar. Her kan det bli eldorado for alle som ønskjer å sjå på fuglar.