• På grunn av bakterieutbrudd ved nyfødtavdelingen på SUS er det satt i verk strenge hygienetiltak og besøksforbud for andre enn barnas foreldre. FOTO: Pål Christensen

Bakterieutbrudd på nyfødtavdeling

21 av 26 barn ved intensivavdelingen for nyfødte (3D) på SUS har fått påvist en bakterie som kan forårsake alvorlige infeksjoner.