Barnehagebøker til hele Norge

100.000 bøker er på vei ut fra Sandnes. «Barnehageboken» er kommet for å bli.