• Barneombud Reidar Hjermann i samtale med barnevernsjef i Stavanger Gunnar Toresen, familiens advokat Svein Kjetil Lode Svendsen og kommuneadvokat Birgitt Seierstad. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Barneombudet kritiserer departementets innsats

Barneombud Reidar Hjermann mener norske myndigheter har sviktet barnevernsjef Gunnar Toresen og barnevernet i Stavanger.