Båtfolkets vaktbikkje

Den ligger og småklukker på båtplassen ved Prestestø på Hundvåg. Båten til Rolf E. Frafjord heter «Nordlei». Han har til og med båtnavnet som en del av e-mailadressen sin.