• Dette var brua over Foss Eikeland, den trangeste flaskehalsen på veiene på Jæren, som ble åpnet takket være sponsing. Nå vil næringslivet bidro med mer penger til veibygging. FOTO: Geir Sveen

Bedrifter vil sponse nye jærveier

Planene om en ny jærby, like stor som Lillehammer, snevrer seg nå inn til et slag om veier gjennom Bybåndet sør.