• Leif Otto Steen, Aud Sigrunn Larsen og Hanna Løvskeid jobber som frivillige på Rovik bo og aktivitetssenter. De er blitt en god gjeng og i dag koser de seg med en kopp kaffe på "Treffen", dagligstuen der tiden har stått litt stille. FOTO: Anders Minge

Behovet for frivillige vokser

Syke beboere trenger frisk luft og en hånd å holde i. Til det trengs det flere frivillige.