• - Vi er bekymret for ungdoms psykiske helse, undersøkelsen viser at dette får et spesielt utslag i 10. klasse, sier Tonje Hoff, leder for Uteseksjonen i Stavanger. FOTO: Scanpix

Bekymret for 10.klassingenes psykiske helse

Årets ungdomsundersøkelse «Hør på meg» gir grunn til bekymring for den oppvoksende generasjons psykiske helse, mener Uteseksjonen i Stavanger.