• a-ford12672a.jpg FOTO: Anders Minge

Bil som kaller på smil

Tor Torkelsens bilinteresse ligger i skjæringspunktet mellom lidenskap, galskap og ekteskap.