• Trafikken på Motorveien kan fremdeles til tider oppleves som bildet viser. Men statistikk og reisevaneundersøkelser viser at toppen nå kan være nådd. FOTO: Jon Ingemundsen

Biltrafikken er endelig på vei ned

Etter en lang periode med stadig økning i biltrafikken på Nord-Jæren, synes det nå som om trafikktallene flater ut og går ned.