• FOTO: Arkivfoto

Biskopen krevde å få ettergitt 8,1 mill. i gjeld