• - Jeg var den første som beklaget at kjønnsfordelingen ikke ble bedre på den endelige listen over kandidater, sier Inger Kari Søyland. FOTO: Anders Minge

Bispedømmerådet svarer på kvinnekritikken

Da Ernst Baasland takket for seg, gikk leder Inger Kari Søyland i Stavanger bispedømmeråd offensivt ut og ønsket seg en kvinne som ny biskop. Så hvorfor nådde kun menn bispefinalen?