• Thomas Middelthon sr. og Leif C. Middelthon sr. stiller ikke spørsmål ved disposisjonene til tidligere og nåværende eier ytterst på Boganeset, men stiller flere spørsmål til Stavanger kommune. FOTO: Lars Idar Waage

Boganes-spekulasjoner til kontrollutvalget

Påstander om usaklig forskjellsbehandling av grunneiere langs turveien på Boganes havner nå på bordet til kontrollutvalget i Stavanger kommune.