Boltreplass i Bingen

I Finnøy skal det no satsast på born og unge etter at dei eldre har fått sitt.