• FOTO: Jon Ingemundsen

Bombealarm ved Madlaveien