• Gjennomsnittsinntektene til bøndene er en viktig del av beregningsgrunnlaget foran de årlige jordbruksoppgjørene, selv om inntektene varierer mye mellom ulike produksjoner og regioner. FOTO: Odd Pihlstrøm

Bondeårsverk på 287.400 kroner

Snittinntektene per bondeårsverk øker litt mer enn forventet fra 2011 til 2012, viser beregningene budsjettnemnda for jordbruket la fram i dag, foran vårens jordbruksoppgjør.