• Schmallenberg disease fører til misdannelser som bøyd rygg, vridd hals, sammenvokste ledd og vannhode på svakfødte og dødfødte kalver, lam og kje. Her et misdannet lam. FOTO: Landbruksmyndighetene

Bønder risikerer misdannede kalver

Storfebønder fra Rogaland til svenskegrensa må være forberedt på at det dukker opp misdannede kalver, etter at det nyoppdagede Schmallenberg-viruset er funnet i sviknott.