• FOTO: Hans E.H. Jacobsen

Boplikt-saker står i kø i Sirdal