• FOTO: Roger Renberg

Bøter for vannscooter langs Jærstrendene