• Mødrene Marianne Larsen, til venstre, og Inger Helen Aanestad var provosert over at kommunen ville sette opp et to meter høyt gjerde for å skjerme naboene mot støy og innsyn i Jønningheia barnehage. Nå er de glade for at de har blitt hørt. FOTO: Fredrik Refvem

Bråkegjerde er avlyst

Foreldre reagerte på at Sandnes Eiendom ville gjerde inne uteområdet til de minste barna for å skjerme naboer fra barnestøy. Nå blir det ikke støygjerde. I tillegg skal 30 andre saker gjennomgås.