• Brannen i Randabergveien på Indre Tasta, fredag, var i en bod ved et bolighus. FOTO: Marie von Krogh

Brann i Randabergveien

Brannen er nå slukket