• FOTO: Ola Fintland

Brann på Kalberg

Gnister antente støv fra aluminium ved Jæren Overflatebehandling.