• FOTO: Thomas Fosse

Brannårsaken er fortsatt ukjent