• Brannvesenet tror avfallsbrannen vil være slokket iløpet av dagen, når det brennende avfallet blir gravd ut av det rasfarlige sorteringsanlegget og spylt. FOTO: Fredrik Refvem

Brannslokket avfall må kjøres til Eigersund

Brannvesenets og Westcos plan for å endelig stoppe brannen på Forus er å grave ut og spyle det ulmende avfallet med vann, før det fraktes til Eigersund.