• Dette er Meierigården med ti etasjer som fikk ja tirsdag. Selve meieribygget og pipa (t.h.) er vernet og skal fortsatt stå i boligkomplekset.

Brynes høyeste boligblokk fikk ja

Lokal utvikling i Time gikk tirsdag formiddag med en stemmes flertall inn for å legge ut på høring det største, nye byutviklingsprosjektet på Bryne.