• FOTO: Heidi Hjorteland

«Buplikt er ikkje nøkkelen til alt»