• FOTO: Kristian Jacobsen

Bussen undersøkes hos Hunsbedt bilberging