• Fylkessamferdselssjef Gunnar Eiterjord leder styringsgruppen for den såkalte konseptvalgutredningen som ikke bare gjelder bybane, men hele transportnettet fra Hå til Randaberg. FOTO: Tommy Ellingsen

Bybaneutredningen drar ut

Bybaneutredningen som skulle ha vært ferdig nå, er utsatt til slutten av mars.