• Dette er byen der folk møtest og trives. Her lever Janove Ottesen og Kaizers Orchestra opp til visjonen under musikkfestivalen Jærnåttå. FOTO: Pål Christensen

Byen der folk møtest og trivest

Viss du ikkje visste det frå før: Bryne er byen på Jæren og det kan også bli slått fast politisk etter ein stor kreativ prosess.