• FOTO: Kristian Jacobsen

Byen legger siste hånd på verket