• FOTO: Tor Inge Jøssang

Byggeskikkpris til Preikestolhytta

Preikestolhytta vant Statens Byggeskikkpris.