• Den internasjonale barnedagen ble markert i Stavanger 20. november. FOTO: Amnesty

Bygget galge på Arneageren