• FOTO: Pål Christensen

Cruisehavari satte fart i suvenirhandel