• Dette omslagsbiletet valde Tomas Sundnes Drønen og Marianne Skjortnes til boka "Med hjertet på flere steder" frå 2010. FOTO: Ukjent, Ukjent

Då barna endra norsk misjon

Det måtte bli 1987 før misjonsorganisasjonane i Norge begynte å lytta til barna. Det skjedde då to kvinner endeleg våga å fortelja. Forteljingane har ført til store endringar.