• FOTO: Heidi Hjorteland

Dagen derpå for ungkarane