Data frå vogge til grav

I Forsand skal barna få data inn med morsmjølka så å seia. Nå vil rådmannen kjøpa pc-ar til barnehagen. Også bebuarane på aldersheimen kan sjå fram til å surfa på internett.