Dataprogram mot spiseforstyrrelser

Et nyutviklet bildebehandlingsprogram har som mål å gi folk medspiseforstyrrelser bedre behandling. Programmet testes nå iStavanger.