• Fagdirektør Sverre Uhlving ved SUS har gitt Stavanger kommune beskjed om at helseforetaket "finner det mest hensiktsmessig" å avvikle samarbeidet om drift av intermediær avdeling ved Stokka sykehjem. FOTO: Egil Eriksson

De sykeste eldre mister et unikt tilbud

Faren er stor for at intermediær avdeling på Stokka sykehjem blir lagt ned. Grunnen er at sykehuset trekker seg ut. Rådmannen i Stavanger mener sykehusets argumenter ikke holder.