• FOTO: Hans Petter Jacobsen

Debatt om avkristning