• Kanalgata er strålande ekspempel på at Sandnes kommune kan få til kva som helst når alle dreg i same retning. Frå riving i september 2010 gjekk det berre vel eitt år til 28 praktfulle, nye bustader for vanskelegstilte sto klar. FOTO: Pål Christensen

Dei svakaste kan ikkje stola på Sandnes

Med Bustadsosial handlingsplan frå 2008 har Sandnes vist vilje til å gjera noko for dei mest utsette og minst ressurssterke mellom oss. Dessverre manglar det evne til å fylgja opp.