• Det har vore heilt fantastisk. Me har hatt ei voldsamme oppgang i norske besøkjande. Spesielt frå Rogaland og nord-Jæren, men òg frå Austlandet. Det har òg vore ein del utanlandske turistar, men det er dei norske som trekk opp besøkstala, fortel Olav Lindseth ved Energihotellet på Nesflaten. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Dei utanlandske turistane reddar reiselivet

Me er dei mest vêrsjuke turistane i heile verda, hevdar dagleg leiar ved Reisemål Ryfylke Hanne Sundbø. Likevel opplev hotella i Ryfylke ein fantastisk sommar, for dei utanlandske turistane lar seg ikkje stoppe av vêret.