• Dette er dagens hovedvei til Orrestranda. I sommer skal de gamle jernbanesvillene fjernes og erstattes med en dobbelt så brei vei. Anne Lise Østhus er en av mange som nå bruker de kalde dagene til strandturer. FOTO: Geir Sveen

Den nye veien til Jærhavet

Slik blir den nye "autostradaen" til Orrestranda, etter mal fra Skagen, spissen av Danmark.