• Denne byen er snart fylt opp. Men det meste av folkeveksten i Time skal skje her på Bryne - ved fortetting og ved å bygge i høyden. Her sett fra Fv. 44. FOTO: Fredrik Refvem

Denne byen skal huse 14.830

Bare byen Bryne skal de neste 12 årene vokse med nesten 4000 beboere, mer enn dagens innbyggertall for hele Suldal kommune.