• I år ble kirken ny - etter mal som når folk pusser opp hjemme. Veggene besto av rød murstein, taket var gulnet furu, mens de kraftige dragerne var svarte. Alt ble malt hvitt. FOTO: Stein Ødegård

Denne kirken skal gi enda mer farge

Politikerne i Time følger regnbuen og setter av penger slik at et av landets største glassmaleri blir enda større.