• Nå vil det politiske flertallet utrede alternativ bruk av Hetlandshallen før denne eventuelt legges ned. Dette bilde ble tatt for tre år siden under Stavanger Svømme Club sitt klubbmesterskap. FOTO: Lars Idar Waage

Det kan bli dobbelt så dyrt i svømmehallene

80 kroner ikke for høy pris for å svømme i byens haller, mener Stavangers politiske flertall.