• I minst 20 år ventet Malmheim på sykkelsti mot Sandnes sentrum. Nå gjenstår bare 26 meter før barna har trygg skolevei, men den gjenstående stubben har blitt en fastlåst strid. FOTO: Knut S. Vindfallet

Det smerter å ekspropriere

Å ekspropriere areal til fortau i Julebygda, er blitt en vond sak for politikerne i Sandnes. Etter 20 års krangel kan det skje.