• K2 FOTO: Øyvind Ellingsen

Det vil ta uker å få klarhet i hva som skjedde