• Dagens kirke ligger til venstre på modellen. Kommunen vil plassere en ny kirke rett vest for dagens kirke, men utformingen av kirken er ikke bestemt. FOTO: Ola Fintland

Dette bildet skaper diskusjon

Klepp kommune vil bygge ny kirke like ved den gamle. Det vil ikke Riksantikvaren.